M系列通用式发电机

瓦格耐G系列燃气发电机组 瓦格耐在以可燃气体为燃料的活塞往复式内燃机、成套发电机组和热电联产系统领域中处于世界领先行列。它是世界上为数不多的专业制造商之一。

概述
瓦格耐G系列燃气发电机组产品所配燃气发动机是由瓦格耐自行研发生产的高效燃气发动机产品,功率覆 盖范围20KW-500KW,可使用天然气、生物沼气、污水沼气、垃圾填埋气等多种可燃气体进行发电。 瓦格耐燃气发动机采用一流的设计和加工工艺,使G系列燃气机组具有了高度的稳定性和耐久性;专门为 满足中小型养殖场主和农场主等经济性客户的特定需求而开发的产品系列,具有经济可靠、高效节能、 维护保养便宜等优势,广泛应用于全球各地。 此外,瓦格耐还通过与CATERPILLAR、SIEMENS等全球著名发动机企业合作,为用户提供500KW 至 9.5MW发电功率范围的燃气发电机组,不仅具有更高的电、热效能,应用范围也更为广阔。可用的燃料 包括沼气、填埋气、煤层气、石油伴生气、多种可燃工业废气等等。

应用
瓦格耐的燃气发电产品广泛应用于农业、工业、商业和市政等领域,提供电能、热能和冷气。具有瓦格 耐专利技术的燃烧系统、监视控制系统的燃气机组,让客户在获得高效、持久、可靠之性能的同时,也能满足世界上最严格的尾气排放要求。
 
-高灵活性,能使用多种热值、成份各异的可燃气体 
-燃烧稳定,适应燃气组分和压力的一定波动 
-优秀的热效率、电效率 
-全自动控制监测,保持设备的优良性能 
-较低的NOx排放 
-无缝匹配瓦格耐冷热电联产系统 
-连续运转型机组减少用户设备投资 

高可靠性
帮助用户降低运行成本 
高效:维修间隙长、便于维护的发动机和机组设计,以及低燃料消耗率确保了效率的最大化。 
耐久:我们致力于产品开发,以保证即使使用混有杂质的燃气,如垃圾填埋气时,内燃机的零部件仍能保持  较长的使用寿命。 
持续:我们采用高品质进口组件,使用寿命长、更换率低、降低用户的维护和停机成本。 
可靠:优化设计的完善的监控系统使得设备具有良好的预防性维护能力,达到最高的运行安全性和可用性。

天然气发电机组
型号                                发动机型号                               常用功率                                持续功率                                 排量               

GC38W-50N                W4N5P-45G                                  35                                           32                                      5.13                                
 

GC55W-50N                W6NG8P-65G                                50                                           45                                      7.7                                   

GC88W-50N                W6NG10P-112G                            80                                           72                                      9.7                                   

GC100W-50N              W6NG10P-112G                            90                                           81                                      9.7                                   

型号                                发动机型号                               常用功率                                持续功率                                 排量               

GC110W-50N             W6NG10P-135G                             100                                        90                                       9.7                                 
 
GC120W-50N             W6NG10P-135G                             110                                        99                                       9.7                                 

GC130W-50N             W6NG10P-178G                             120                                        108                                     9.7                                 

GC150W-50N             W6NG10P-178G                             135                                        122                                     9.7                                 

GC165W-50N             W6NG12S-190G                             150                                        135                                     11.6                                

GC198W-50N             W6NG12S-225G                             180                                        162                                     11.6                                

GC220W-50N             W6NG12S-265G                             200                                        180                                     11.6                                

型号                                发动机型号                               常用功率                                持续功率                                 排量               

GC240W-50N             W8NG15S-300G                             220                                        198                                      14.6                                

GC275W-50N             W8NG15S-300G                             250                                        225                                      14.6                                

GC330W-50N             W12NG22S-375G                           300                                        270                                      21.9                                

GC385W-50N             W12NG22S-438G                           350                                        315                                      21.9                                

型号                                发动机型号                               常用功率                                持续功率                                 排量               

GC440W-50N             W16NG29H-478G                          400                                        360                                     29.2                                

GC560W-50N             W16NG29H-590G                          520                                        470                                     29.2                                

GC600W-50N             W16NG29H-627G                          560                                        500                                     29.2                                

GC640W-50N             W16NG29H-664G                          600                                        540                                     29.2                                

GC720W-50N             W20NG37H-754G                          680                                        600                                     36.5                                

GC752W-50N             W20NG37H-789G                          700                                        630                                     36.5                                

GC800W-50N             W20NG37H-838G                          720                                        650                                     36.5                                

型号                                发动机型号                               常用功率                                持续功率                                 排量               

GC1080W-50N             W12NG53H-1116G                     1024                                       920                                    53.1                                

GC1120W-50N             W12NG53H-1150G                     1080                                       970                                    53.1                                

GC1430W-50N             W16NG71H-1471G                     1280                                       1150                                  70.8                                

GC1500W-50N             W16NG71H-1542G                     1452                                       1300                                  70.8                                
N30-150
N100-200
N220-350
N400-720
N1024
沼气发电机组
型号                                发动机型号                               常用功率                                持续功率                                 排量               

GC28W-50B                 W4BG5C-32G                                25                                           23                                      5.13                                 下载PDF
 

GC33W-50B                 W6BG8C-50G                                30                                           27                                      5.13                                 下载PDF

GC44W-50B                 W6BG8C-50G                                40                                           36                                       7.7                                  下载PDF

GC55W-50B                 W6BG10C-80G                              50                                           45                                       9.7                                  下载PDF

GC70W-50B                 W6BG10C-80G                              63                                           57                                       9.7                                  下载PDF

GC85W-50B                 W6BG10C-96G                              80                                           72                                       9.7                                  下载PDF

GC110W-50B               W6BG10H-122G                           100                                          90                                       9.7                                  下载PDF

型号                                发动机型号                               常用功率                                持续功率                                 排量               

GC120W-50B              W6BG12C-136G                             110                                        99                                       11.6                                下载PDF

GC130W-50B              W6BG12C-166G                             120                                        108                                     11.6                                下载PDF

GC148W-50B              W6BG12H-166G                             135                                        122                                     11.6                                下载PDF

GC165W-50B              W6BG12H-198G                             150                                        135                                     11.6                                下载PDF

GC176W-50B              W6BG12H-198G                             160                                        144                                     11.6                                下载PDF

GC200W-50B              W6BG12H-198G                             180                                        162                                     11.6                                下载PDF

型号                                发动机型号                               常用功率                                持续功率                                  排量               

GC220W-50B              W8BG15H-248G                             200                                        180                                     14.6                                下载PDF

GC280W-50B              W8BG16H-315G                             250                                        225                                     14.6                                下载PDF

GC330W-50B             W12BG22H-370G                           300                                        270                                      21.9                                下载PDF

GC440W-50B             W16BG30H-490G                           400                                        360                                      29.2                                下载PDF

GC560W-50B             W16BG29H-590G                           520                                        470                                      29.2                                下载PDF

GC600W-50B             W16BG29H-627G                           560                                        500                                      29.2                                下载PDF

GC640W-50B             W16BG29H-664G                           600                                        540                                      29.2                                下载PDF
型号                                发动机型号                               常用功率                                持续功率                                 排量               

GC720W-50B              W20BG37H-754G                          680                                        600                                     36.5                                下载PDF

GC752W-50B              W20BG37H-789G                          700                                        630                                     36.5                                下载PDF

GC800W-50B              W20BG37H-838G                          720                                        650                                     36.5                                下载PDF

型号                                发动机型号                               常用功率                                持续功率                                 排量               

GC1080W-50B             W12BG53H-1116G                     1024                                       920                                    53.1                                下载PDF

GC1120W-50B             W12BG53H-1150G                     1080                                       970                                    53.1                                下载PDF

GC1430W-50B             W16BG71H-1471G                     1280                                       1150                                  70.8                                下载PDF

GC1500W-50B             W16BG71H-1542G                     1452                                       1300                                  70.8                                下载PDF
B25-120
B110-180
N200-600
B680-720
B1024-